Sukces Emilii Woleń

Dnia 30 maja Emilia Woleń, uczennica trzeciej klasy mundurowo-wojskowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Prudniku została Laureatką XXVIII Edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Emilia została uhonorowana na uroczystej gali w Warszawie zorganizowanej przez Fundację Świat na Tak”.

Pani Marzanna Zawadzka-Ciępka – opiekun „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, a zarazem Wojewódzki Koordynator Młodzieżowego Wolontariatu „Klubów Ośmiu” otrzymała podziękowanie za 16- letnią prace na rzecz rozwoju wolontariatu oraz  nadano jej zaszczytny tytuł Ambasadora Dobra 2022 roku, przyznanym przez Fundacja Świat na Tak w Warszawie.

Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski pogratulował osiagnięć i sukcesów wręczając upominki Emilii Woleń i pani Marzannie Zawadzkiej- Ciępce.